SMP Islam PB.Soedirman

No Guru Pengajar Status Mata Pelajar
1 Aidawati, M.Pd Kepala Sekolah Matematika
2 Wahyuni, S.Pd, M.Hum Waka. Bid. Kurikulum IPS
3 Achmad Andrianto, S.Pd Waka. Bid. Kesiswaaan Penjasorkes
4 Ika Ratna Pratiwi, S.Pd Waka. Bid. Sarpras IPA
5 Drs. H. Medwi Nugroho, M.Pd GTY Penjasorkes
6 Hj. Rusnaini, M.Pd DPK IPA
7 Drs. Hj. Ade Yuyun, M.Pd GTY Bahasa Indonesia
8 Ridwan, S.Pd GTY Seni Budaya
9 H. Achmad, LC GTY Bahasa Arab/Hadist
10 Srieyati, S.Si GTY IPS/PPKN
11 Yuli Yanti, S.Pd GTY IPS
12 Wawan Supriatna, S.Pd GTY Penjasorkes
13 Amalia Rahayu, S.Pd GTY IPS
14 Tuti Amaliah, S.Pd GTY BK
15 Dian Apediani, S.S GTY Bahasa Inggris
16 Nutriyono, M.Pd GTY IPA
17 Adinda Bahagiawaty, S.Pd GTT Bahasa Indonesia
18 Reni Puspita Sari, S.Pd GTT Bahasa Inggris
19 Nurul Try Mentari, S.Pd GTT IPA
20 Tohirin, S.Pd GTT PAI
21 Riky Irawan, S.Pd GTT Matematika
22 Siti Nur Azizah, S.Pd GTT PAI/Tahfiz
23 Syafaatul Mu'minin, S.Pd GTT PAI/Tahfiz
24 Nelsa Delvira, S.Pd GTT PPKN
25 Asri Pramestyana, S.Pd GTT Matematika
26 Maria Urfa, S.Pd GTT Matematika
27 Ayu Wuli Suryandari, S.Pd GTT IPA
28 Dwi Anggraini, S.Pd GTT Bahasa Indonesia
29 Aina Eka Rani, S.Pd GTT Prakarya/TIK
30 Dzuri Naila Hafiya, S.Pd GTT Matematika
31 Halimah Sa'diyah, S.Pd GTT PAI/Tahfiz
32 Habibah Sulaimah, S.Pd GTT BK
33 Faradina Izzati Riawan, S.Pd GTT Bahasa Indonesia
34 Lilis Najiah, S.Pd GTT Bahasa Indonesia
35 Rizki Dharma Syahputra, S.Pd GTT Bahasa Indonesia
36 Virju Rahman Putra, S.Pd GTT Seni Budaya
37 Muhammad Ikbal, S.Pd GTT Tahfiz
38 Andris Muhammmad Sabili, S.Pd GTT PPKN
39 Laras Widiadiningtyas, S.Pd GTT IPA/Prakarya
40 Tsabita Sausan Salsabila, S.Pd GTT Bahasa Inggris/Conversation
41 Putri Ananda Pangestu, S.Pd GTT Bahasa Mandarin